skip to Main Content

wyrok przeciwko ING Bank Śląski

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 07 marca 2023 r. sygn. akt: II C 418/22 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 196 021,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621