skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1546/20 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  jest nieważna w całości i zasądził  kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd zastosował teorię salda. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621