skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej wyrokiem z dnia 02 września 2021 r. sygn. akt: I C 470/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 110.547,60 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądził od banku na rzecz powodów  kwotę 6434 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621