skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 588/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów  do ich niepodzielnej ręki kwotę 114.461,67 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi oraz zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów do ich niepodzielnej ręki kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621