skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 roku sygn. akt: I C 1286/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa frankowego kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 277 574,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621