skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 2621/22  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powodów kwotę 277 827,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621