skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. sygn. akt: I C 3118/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 217 540,68 PLN i 39 524,71 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621