skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2024 roku sygn. akt: I C 354/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę  25 40,17 zł i 19 725,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621