skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 1196/23/P w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę pożyczki hipotecznej we frankach szwajcarskich i zasądził na rzecz powodów kwotę 60 191,76 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621