skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 5178/23 wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powódki kwotę 30 030,36 zł oraz 43 339,36 CHF  wraz z kosztami procesu w kwocie łącznej 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621