skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen I C 3860/22

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 3860/22  w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim  i zasądził na rzecz powódki  kwotę 183 957,86 zł oraz 15 510,31 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621