skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 2155/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 305 966 zł i 59 227 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz  kwotę 11 868 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621