skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I Ca 294/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. oddalił apelację banku i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku (sygn. akt: I C 510/20), który ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 29 840,54 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorcy uzyskali również zwrot kosztów  procesu w kwocie 5 534 zł za I i 1800 zł za II Instancję. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621