skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2022 r. sygn. akt: I C 331/22  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt EKSTRALOKUM i zasądził na rzecz powoda kwotę 18 488,85 zł PLN i 12 449,66 CHF oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 5.417,00 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621