skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 listopada 2022 r. sygn. akt: I C 818/20 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 51 729,39 PLN oraz 37 135,02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 13 500,75 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621