skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 08 listopada 2022 r. sygn. akt: I C 1759/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwoty 51 445,87 PLN  oraz 41 197,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Wyrok zapadł sześć miesięcy od wniesienia pozwu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

 

Call Now Button+48 693 408 621