skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r. sygn. akt: I ACa 862/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 16 lipca 2020 r. sygn. akt: 923/18, unieważnił umowę kredytu frankowego (MIX) i zasądził na rzecz powodów kwotę 44 827,13 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców na etapie postępowania apelacyjnego reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621