skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 06 maja 2022 roku sygn. akt: I C 1099/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 249.551,59 zł oraz 26.365,99 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621