skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krośnie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 60/21 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powoda kwotę 82 581,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 5417 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621