skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 840/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 83 717,84 PLN i 29 191,16 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621