skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 stycznia 2023 r. sygn. akt: XXVIII C 11857/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa Fortis Banku) i zasądził na rzecz powodów kwotę 185 794,88 PLN oraz 12 841,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 13 184 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621