skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1331/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 154 068,20 zł oraz 87 831,39 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621