skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A. sygn. I C 1178/24

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 1178/24 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów 172 569,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621