skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH sygn. I ACa 1129/22

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I ACa 1129/22 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z 24 lutego 2022 r. sygn. akt: I C 305/21, który unieważnił umowę kredytu frankowego i zasądził na rzecz powodów kwotę 23 015,82 PLN  oraz 43 495,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621