skip to Main Content

wyrok przeciwko Credit Agricole

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 maja 2023 r. sygn. akt: I C 1769/20 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa LUKAS Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów kwoty 228 719,59 PLN i 15 186,07 CHF oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621