skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 1354/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódki kwoty 137 288,14 PLN oraz 13 306,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621