skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku sygn. akt: I C 2243/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 104 202,48 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621