skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 839/21 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódek kwotę 57 475,10 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621