skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 2295/20 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwotę 101 181, 26 CHF i 124 764, 28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621