skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. sygn. akt: I C 1692/19 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powódki kwotę 291 629,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621