skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 października 2021 r. sygn. akt: I C 286/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwotę 154 391,25 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6400 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621