skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 listopada 2022 roku sygn. akt: I C 1085/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych mPlan waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 73 383,18 PLN oraz 27 336,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621