skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 marca 2022 roku sygn. akt: I C 1102/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowane kursem CHF  są nieważne w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 394 610, 30 zł i 324 439,05 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621