skip to Main Content

wyrok Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 października 2021 r. sygn. akt: I C 1055/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwotę 55 905,82 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621