skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 05 grudnia 2022 r. sygn. akt: I ACa 589/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG  S.A.  Oddział w Polsce utrzymał w mocy wyrok SO w Katowicach  ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwoty 45 936,33  PLN i 20 267,92 CHF  zasadził również zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621