skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 września 2023 roku sygn. akt: XXVIII C 8859/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowanE kursem CHF są nieważne w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 298 180,43 PLN i 128 885,11 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621