skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 580/23 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 39 706,82 PLN oraz 31 417,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621