skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Częstochowie  wyrokiem z dnia 20 marca 2023 r. sygn. akt: I C 699/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 243 019,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621