skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2023 roku sygn. akt: XXVIII C 9464/21 /w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 218 140,99 PLN i 119 853,91 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621