skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2023 r. sygn. akt: I C 1955/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621