skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 13 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 1191/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powódki kwotę 134 078,39 zł  wraz z kosztami procesu w kwocie łącznej 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621