skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 2688/22 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. w związku z nieważną umową  kredytu  zasądził na rzecz powodów – byłych pracowników pozwanego banku kwoty 264 682,83 zł i 287 094,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15.10. 2022 r. oraz  zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621