skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I C 926/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 109 123, 70 PLN oraz 40 779, 33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 12 134 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621