skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I ACa 99/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił co do zasady apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z 10 grudnia 2021 r. I C 809/19, który ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 368 719,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądził zwrot kosztów postępowania w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621