skip to Main Content

prawomocne zabezpieczenie roszczenia przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Prawomocnym postanowieniem Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 30 lipca 2021 roku sygn. akt: I Cz 75/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego w ten sposób, że na czas trwania niniejszego postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia wstrzymał obowiązek powodów spłaty rat kredytu i zakazał stronie pozwanej złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu  umowy z powołaniem się na brak spłaty rat tego kredytu wynikający z udzielonego zabezpieczenia. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621