skip to Main Content

wyrok przeciwko bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 07 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 2100/20  w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2006 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 156 163,11 PLN oraz 65 769,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621