skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. sygn. akt: I C 1229/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powódki kwotę 120 014,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417 zł w związku z nieważnością umowy kredytu NORDEA HABITAT spłaconego w całości. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621