skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 1086/21 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 115 517 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 15 517 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621