skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 07 września 2022 roku sygn. akt: XXVIII C 3051/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 115 043, 61 PLN oraz 61 421, 33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621