skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 07 września 2022 r. sygn. akt: I ACa 1500/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwoty 110 547,60 zł, nie uwzględnił zarzutu zatrzymania wobec złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o potrąceniu, zasadził również zwrot kosztów procesu w kwocie 4050 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621